Det ligger noe i luften: Blåse, Norges nye havvindkonsortium, har store ambisjoner for Norges havvindfremtid.

Blåse er et konsortium dannet av erfarne aktører innen offshoreindustrien: NorSea, Parkwind, og Copenhagen Infrastructure Partners. Konsortiet er stiftet med det formål å lede norsk havvindutvikling.

Flytende havvind er en betydningsfull teknologi for fremtiden. Flytende havturbiner lar oss ta turbinene lenger fra land, hvor vinden alltid er tilstede, sterkere og mer konstant, noe som sikrer en stabil produksjon av grønn strøm. Teknologien gjør det også mulig å bygge vindparker på steder med større dybde borte fra kysten, der tradisjonelle bunnfaste løsninger ikke er mulig.

Norge har en lang og stolt tradisjon for å produsere elektrisitet fra ulike energikilder, i tillegg til sterk maritim tradisjon og offshore-arv. Overgangen til havvind er et naturlig neste steg å ta og kan bygges på disse styrkene. Vindkraft vil styrke Norges energiuavhengighet og overgang til fornybar energi.

Den gode nyheten er: det kan gjøres på en måte som gir vekst i norsk økonomi, gir industrielle muligheter for kystsamfunn og skaper varige arbeidsplasser i flere tiår fremover. Det er dette Blåse handler om.

NorSea er en kjent aktør i norsk offshorenæring med mer enn 55 års historie innen offshoretjenester og maritim virksomhet. Selskapet er leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger til kunder innen både olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, vindindustrien og annen maritim næring.

Vi i NorSea er begeistret over å offisielt kunngjøre etableringen av Blåse med våre partnere Parkwind og CIP. Når vi gir satsingen vår på å utvikle havvind i Norge navnet «Blåse», skaper vi en milepæl i vår felles satsing på bærekraft og fornybar energi. Vi er begeistret over mulighetene hver av partnerne bringer til bordet, den banebrytende teknologien vi vil bruke, og den enorme langsiktige verdien dette prosjektet vil tilføre lokalsamfunnene i Norge. Sammen tar vi skritt for å bygge en ny industri og bærekraftig arv for kommende generasjoner.

sier John Stangeland, administrerende direktør i NorSea

Parkwind er et uavhengig grønt energiselskap som utvikler, finansierer og drifter havvindparker. Med mer enn ti års erfaring og 1 GW under operativ ledelse i den belgiske Nordsjøen og Tyskland. Med aktive prosjekter i ulike utviklingsstadier er Parkwind til stede i Belgia, Tyskland, Irland, Norge, Hellas, Australia og New Zealand.

Drevet av oppdraget om å gjøre grønn energi tilgjengelig og rimelig for alle gjennom sin unike tilnærming som dekker hele verdikjeden for havvind, har Parkwind gjennom årene etablert seg som en pålitelig og konkurransedyktig partner til lokalsamfunn, myndigheter og leverandører globalt.

Dette samarbeidet bringer alle våre kollektive styrker og ekspertise sammen for å lykkes med å utvikle offshore vindenergi i Norge. Ved å kombinere vår komplementære ekspertise, vil vi ha en betydelig innvirkning i norsk fornybarindustri og bidra til Norges langsiktige havvindambisjoner.

sier François Van Leeuw, co-CEO i Parkwind

CIP er verdens største dedikerte fondsforvalter innen greenfield-investeringer i fornybar energi og en global leder innen havvind. CIP forvalter ti fond som fokuserer på et bredt spekter av fornybare teknologier.

Vi er stolte over å være en del av dette konsortiet med så sterke partnere. Kombinasjonen av vår kompetanse, våre erfaringer og vår dedikasjon til havvind, gjør denne gruppen av selskaper til en unik partner for Norges fornybare ambisjoner.

sier Magnus Brogaard, assosiert partner i CIP

Med lanseringen av konsortiet introduserer vi navnet «Blåse», knyttet til de norske ordene for blå og blåsende vind. Du kan utforske merkevaren vår og mer om arbeidet vårt på den nye nettsiden her. Vi gleder oss til å engasjere oss og gjøre Norges havvindambisjon til virkelighet.