Rundt 100 deltakere ble med på Ventyr og Blåses leverandørdag på Sola utenfor Stavanger, og de fikk servert en rekke gode nyheter for leverandørindustrien.

Fra formiddagssesjonen var det spesielt Eirik Ellingsens innlegg som skapte entusiasme. Hans hovedpunkter var helt klare:

 1. Markedspotensialet i havvind er enormt
 2. Norske leverandører bør tenke internasjonalt umiddelbart

– Samtidig er det én bekymring som gjelder leverandørindustrien globalt: Kan de levere nok og tidsnok? Det er slettes ikke sikkert, sier Ellingsen som er rådgiver i Norwegian Energy Partners (NORWEP).

Han listet opp en rekke punkter der det er behov for norsk leverandørindustri:

 • Undersøkelse av området, miljø, met-ocean og geoteknikk M
 • ulighetsstudier og planlegging av lisenser
 • Forskningsinstitusjoner
 • Konseptteknikk og front-end design
 • Prosjektledelse og ingeniørvirksomhet
 • Sikkerhet – design, utstyr og systemer
 • Logistikk for fartøyer, design og skreddersydde løsninger
 • Fartøyer og marint utstyr
 • Understasjoner og delunderstasjoner
 • Kritisk infrastruktur – understasjon, tilkobling til strømnett, kommunikasjon
 • Sikkerhet
 • Kabler, kabelsystemer, planlegging, installasjon og overvåkning
 • Walk-to-Work (W2W), kraner og fortøyningsystemer
 • Løsninger med flytende fundamenter
 • Løsninger med faste fundamenter
 • Logistikk på land og havner, forberedelse og utlasting av havn
 • Logistikk offshore, utlasting og transport til installasjonsstedet
 • Forvaltning av eiendeler og integritet
 • Drift og forvaltning
 • Digitalisering

– Jo før de norske leverandørene kan komme seg internasjonalt, dess bedre. Alt her handler om internasjonalt samarbeid, mener Ellingsen.

Flytende havvind kommer

I ettermiddagssesjonen var fokuset på flytende havvind og Blåse. Sander Baksjøberget, Havvind-rådgiver hos Rystad Energy, diskuterte markedssituasjonen for både havvind generelt og forholdet mellom flytende og bunnfaste prosjekter.

– Bunnfaste installasjoner vil dominere en stund fremover, men innen 2034-2035 estimerer vi at flytende havvind vil utgjøre omtrent 30 prosent av nye installasjoner, forklarer han.

Stavanger-regionen blir ansett som Norges energihovedstad, og prosjektleder Ulf Rosenberg diskuterte hvordan regionen driver grønn energiomstilling, selv om det ikke er en ny utvikling.

– Vi gjennomgikk det grønne skiftet innen energi for 100 år siden da vi startet med vannkraft. Som et resultat er vi midt i et 200-års perspektiv på fornybar energiproduksjon, sier Rosenberg.

Prosjektleder Hasnaa Alhussein introduserte Blåse-konsortiet, mens ordfører Marte Eide Klovning fra Utsira delte hvordan kommunen ønsker havvindsatsinger velkommen til øya.

– “Vi har store forventninger og har jobbet utrettelig med det vi mener er den største muligheten på flere tiår. Det betyr alt for oss. Vi sikrer en fremtid og oppfyller en visjon – Utsira gir energi til verden.

CIP´s Pierre Bagaria var siste taler – og snakket om behovene for Blåse fremover. Han og CIP har veldig stor tro på flytende havvind og er glade for å samarbeide med både NorSea og Parkwind, som sammen utfyller hverandre. Tidligere i uken kom nyheten om nye partnere i konsortiet: Varanger Kraft og Hammerfest Energi.

– Vi har litt ulike tilnærminger som gjør at vi sammen er sterke. Vi og Parkwind utvikler havvindfarmer, mens NorSea har lang erfaring fra leverandørsiden og dekker hele den norske kysten, sier Bagaria.