Regjeringen har lyst ut de første områdene for havvind på norsk sokkel. De to områdene er Sørlige Nordsjø II for bunnfast vindturbiner, mens Utsira Nord er for flytende havvind.

Parterskapet i Blåse Energi vil bidra aktivt for å realiere potensialet for flytende havvind på norsk sokkel.

De tre partnerne; NorSea, belgiske Parkwind og Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), vil nå jobbe videre for å realisere en søknad for Utsira Nord.

Les mer her