Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt fram forslag til nye områder for havvind utenfor Norge. Det gir store muligheter for alle aktørene som vil bygge ut eller levere utstyr og tjenester til havvind-sektoren.

Blåse Energi ser fram til det videre arbeidet med å utvikle disse områdene til ny fornybar energiproduksjon. Områdene som er utpekt skal gjøre det mulig å tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040.

Nå skal de identifiserte områdene skal utredes videre, og Blåse Energi vil bidra positivt for å styrke Norges rolle innen havvind.

Les mer her