Skip to main content
Et barn som blåser luft på et vindu og skaper dugg
Et barn som blåser luft på et vindu og skaper dugg

Våre ambisjoner

Med vinden i ryggen

Vårt bidrag – fra Blåse til neste generasjon – er å skape en framtid hvor fornybar energi er en stadig større del av energimiksen.

Konsortiet Blåse består av fem partnere, NorSea Group, Parkwind, CIP, Hammerfest Energi og Varanger Kraft, som hver og én bidrar med unik kunnskap, og som har mennesket i fokus i offshoreprosjekter.

Havvind skal være tilgjengelig for alle, og det starter alltid med lokalsamfunnet. Ettersom ingen havvindparker er like, ligger Utsira Nord an til å bli den første i sitt slag. En flytende vindpark med lokal forankring, som knytter den norske energihistorien sammen med en fremtid full av vindkraft.

Norge har en enestående historie innen offshore energiproduksjon, og denne erfaringen kan brukes til å ta en internasjonal lederposisjon innen havvind – til beste for lokale bedrifter og lokalsamfunn langs kysten.

Vår felles erfaring gjør at vi er godt forberedt på den store og viktige oppgaven som står foran oss; å utvikle, bygge og drifte en av verdens mest moderne havvindparker ved hjelp av norske forsyningskjeder, flere tiår med lokal maritim erfaring, og en internasjonal portefølje med havvindprosjekter.

Blåse handler om jobb- og energiomstilling. Et partnerskap bygget på kompetanse, tillit, og en felles visjon for Norge som energinasjon.

Utsira Nord er et havvindprosjekt på inntil 750 MW vest for Haugesund

I havet utenfor Utsira er planen å plassere vindturbiner på flytende fundamenter, noe som vil gjøre prosjektet til en stor teknologisk bragd. Vi forventer at et slikt prosjekt kommer til å få stor betydning, ikke bare for Norge og lokalsamfunnene, men for hele fornybarindustrien.

Et av Blåses viktigste mål er å styrke lokal verdiskaping gjennom langsiktig sysselsetting og utvikling av lokale leverandørkjeder. Det er slik vi alltid har jobbet – på tvers av prosjektporteføljene våre – fordi vi ser og forstår potensialet i havvindprosjekter og ringvirkningene de får for norsk økonomi. Prosjektet drar dessuten nytte av den økonomiske kraften fra konsortiets medlemmer, inkludert norske KLP.

Planen er at Utsira Nord skal kunne produsere strøm som skal dekke behovet til tilsvarende opptil 900 000 husstander.

En kvinne som smiler med rødt hår som blåser i vinden
En kvinne som smiler med rødt hår som blåser i vinden

Noen spørsmål?

Vi svarer – raskt som en vind.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om Blåse og våre planer for Utsira Nord.

Pressetalspersoner

 

John Stangeland
Konsernsjef NorSea
john.stangeland@norseagroup.com+47 915 59 446

 

Oliver Routhe Skov
VP, Head of Media Relations
orsk@cisc.dk+45 305 41 227

 

Vedran Horvat
Head of Communications
vedran.horvat@parkwind.eu+32 471 63 82 01

Hovedkontor

 

Risavika havnering 14
N-4056 Tananger

 

Postadresse:

Blåse Energi AS
c/o NorSea Impact AS
P.O. boks 70
N-4098 Tananger