Skip to main content

Det ligger noe i luften

Fornybar energi, arbeid til norsk leverandørindustri, og en lysere framtid for oss alle

Våre ambisjoner

Med vinden i ryggen

Vårt bidrag – fra Blåse til neste generasjon – er å skape en framtid hvor fornybar energi er en stadig større del av energimiksen.

Les mer

Om Blåse

Sterke krefter

Konsortiet Blåses mål er å utvikle havvindenergi i Norge. Selskapet består av fem partnere med én felles visjon: en blomstrende havvindindustri hvor natur, mennesker og teknologi jobber på lag for en bærekraftig fremtid.

Norsea logo

NorSea har mer enn 55 års erfaring fra norsk offshoreindustri. Selskapet er en komplett leverandør av havnetjenester, base- og logistikkløsninger for kunder både i olje- og gassindustrien og i havbruks- og havvindnæringen, samt andre maritime industrier.

NorSea Group driver for tiden ni offshorebaser og havner i Norge, i tillegg til baser i Danmark og Storbritannia.

NorSea har de siste årene bygget opp en stadig økende virksomhet innen fornybarindustrien, blant annet havvind. Denne aktiviteten inkluderer oppdrag og leveranser relatert til mobilisering og prosjektlogistikk, vedlikehold og modifikasjonstjenester, innleie av teknisk personell, marin support, og andre ting.

I 2022 hadde NorSea en omsetning på rundt 2,5 milliarder kroner og rundt 1300 ansatte. NorSea eies av det internasjonale maritime selskapet Wilhelmsen.

Les mer

Parkwind logo

Parkwind er et uavhengig fornybar energi-selskap som utvikler, finansierer og driver havvindparker.

Med over ti års erfaring og mer enn 1 GW under operativ ledelse i den belgiske delen av Nordsjøen, utvider Parkwind nå med prosjekter i Belgia, Tyskland, Irland, Norge, Hellas og Australia/New Zealand.

Med sine 140 ansatte er Parkwind ansvarlig for havvindenergivirksomheten til sin belgiske aksjonær Virya, som igjen eies av Colruyt Group og Korys.

Les mer

CIP logo

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) ble grunnlagt i 2012, og er i dag et internasjonalt foregangsselskap innen havvind, samt verdens største fondsforvalter innen fornybarinvesteringer.

Fondene som blir forvaltet av CIP prioriterer investeringer i hav- og landvind, solenergi, biomasse og energi fra avfall, overføring og distribusjon, reservekapasitet, lagring, avansert bioenergi og Power-to-X.

CIP forvalter ti fond og har på vegne av over 140 internasjonale investorer investert om lag 19 milliarder euro i energi og tilhørende infrastruktur. CIP har omtrent 400 ansatte og 11 kontorer rundt om i verden.

Les mer

VarangerKraft logo

Varanger Kraft er en av Nord-Norges største utbyggere og eiere av samfunnskritisk infrastruktur for fornybar energi og bredbånd.

Dette, sidestilt med drift og markedsrettet virksomhet knyttet til infrastrukturen, gjør konsernet til en sentral driver for et grønt
skifte og industriell utvikling i Øst-Finnmark. Virksomheten er organisert som et konsern
med morselskap og seks heleide datterselskaper, samt ett selskap med 51 % eierandel.

Konsernet eies av kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Deatnu-Tana, Vardø, Båtsfjord,
Berlevåg og Unjargga-Nesseby, og har 167 ansatte plassert i de fleste eierkommunene. Hovedkontoret er i Vadsø.

Les mer

Hammerfest Energi logo

Hammerfest Energi har aktiviteter innen ulike områder; vannkraftproduksjon, strømsalg, bredbånd, TV, fjernvarme, eiendom og strømnett.

Starten på det hele var så tidlig som i 1891, da Hammerfest Elektrisitetsverk var først i Nord-Europa med elektriske gatelys fra et offentlig eid vannkraftverk. Det har skjedd mye siden da, men hele tiden har Hammerfest Energi hatt ambisjon om å være en viktig utviklingsaktør i sitt område.

Selskapet har i dag rundt 65 ansatte i Hammerfest og Hasvik, med mange ulike fagfelt. De drives av et ønske om å bidra til utvikling i sitt område, og tar derfor en aktiv rolle i både utbygging av infrastruktur og ved å støtte andre aktører som skaper bolyst og aktivitet.

Les mer

Noen spørsmål?

Vi svarer – raskt som en vind.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om Blåse og våre planer for Utsira Nord.

Pressetalspersoner

 

John Stangeland
Konsernsjef NorSea
john.stangeland@norseagroup.com+47 915 59 446

 

Oliver Routhe Skov
VP, Head of Media Relations
orsk@cisc.dk+45 305 41 227

 

Head of Communicationscommunication.parkwind@parkwind.eu+32 16 240 790

Hovedkontor

 

Risavika havnering 14
N-4056 Tananger

 

Postadresse:

Blåse Energi AS
c/o NorSea Impact AS
P.O. boks 70
N-4098 Tananger